Je bekijkt nu Cursus Bijenteelt op Biologisch-Dynamische Grondslag in Nederland

Cursus Bijenteelt op Biologisch-Dynamische Grondslag in Nederland

Gedurende 7 zaterdagen in 2022 wordt door de Nederlandse Bio Dynamische imkers een basis opleiding in BD imkeren georganiseerd.
Hieronder het uitgebreide doc dat mogelijke deelnemers alle nodige info bezorgen:

Beste cursist(e),
In 2022 willen wij toch proberen een cursus voor beginners te organiseren. Natuurlijk is op dit moment niet te voorspellen of dat lukt en zo ja in welke vorm we deze cursus geven kunnen. Voorlopig gaan we uit van de opzet zoals we die jarenlang gehad hebben. Afgelopen jaar hebben we deels ook via zoom de cursus gegeven.
De cursus zoals wij die geven in 2022 is qua opzet gelijk aan de cursus van de voorgaande jaren. Lesdagen die beginnen met theorie in de ochtend en de praktijk aansluitend in de middag.
De afsluitende themadag is geheel gewijd aan vragen die nog open staan.
Wilt u het cursusgeld zo spoedig mogelijk over maken.
Overmaking van 330, op rekening NL 38 TRIO 0320166090 tnv B.D. Imkerwerkgroep Nederland
Met de vermelding: “cursus bijenteelt 2022 “.
Vermeld ook de naam van de cursist(e) die de cursus volgt.
Tevens dient u zich op te geven bij Albert Muller. albert.bijenraatd@outlook.com (met vermelding van naam, adres, telefoonnummer)
We maken een verzendlijst van email adressen en woonplaats zodat cursisten die bij elkaar in de buurt wonen kunnen carpoolen. Iemand die niet vermeld wil worden op deze lijst moet dat aangeven bij de aanmelding.
Hieronder vindt u de cursus in schema weergegeven.

Praktijkmateriaal in de vorm van een kap wordt door ons verstrekt. Het is niet de bedoeling dat u eigen materiaal in de vorm van kap, bijenpak, raampjesbeitel of beroker meebrengt. Dit om het overbrengen van ziekten zoveel mogelijk te voorkomen.
U moet zelf voor brood zorgen. Koffie, thee en soep worden verstrekt. Ik hoop dat we een goede cursus met elkaar zullen beleven.
Tijdens de theorie ochtenden komen een tweetal facetten aan de orde:
A. De antroposofische achtergronden omtrent de bij, de bijenhouderij, de plaats van de bij in het landbouwbedrijf en
haar betekenis voor de mens en de aarde.
B. De theorie van het bijenhouden.
Docenten: Theo Georgiades, Joram Goth, Wim van Grasstek, Rinske Kreukniet , Angelique de Meyer, Albert Muller, Jan Saal, Jan Weijsenfeld, Kim v.d. Berg.
De praktijk en demonstratielessen vinden plaats in de bijenstal van Wim van Grasstek.
Theorie locatie: In het gebouw van de IJsclub van Renkum. Is vlak bij de praktijk.
Praktijk Locatie: O.N.O. Deze afkorting staat voor Oranje Nassau Oord en ligt aan de Kortenburg tussen Wageningen en Renkum

*Vanaf Utrecht:
Afslag EdeWageningen, richting Wageningen, daarna richting Renkum.
In Renkum bij 1e stoplicht linksaf, daarna 1e weg links ( Nieuwe weg ) onderaan de Nieuwe weg recht oversteken richting O.N.O , einde weg rechts af ( voor de leeuwen standbeelden) en doorrijden tot aan parkeerplaats.
*Vanaf de A50:
Afslag Renkum, doorrijden tot 2e stoplicht, rechtsaf weg volgen, daarna 1e weg links (Nieuwe weg ) onderaan de Nieuwe weg recht oversteken richting O.N.O , einde weg rechts af ( voor de leeuwen standbeelden) en doorrijden tot aan parkeerplaats.
*Mensen die gebruik maken van een routeplanner moeten intypen: Kortenburg 4, Renkum. Dit is het huis tegenover de ingang van de bijenstal.
Telefoon Albert Muller: 06 55884435
Omdat ik nog niet van iedere docent de informatie heb, kan het zijn dat in de volgorde van de theorielessen geschoven
wordt.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de docenten
Albert Muller

Dit bericht heeft één reactie

 1. johan verlkaan

  Ik geef mij hierbij op voor de basis opleiding in BD imkeren die 26 maart 2022 van start gaat.
  Met vriendelijke groeten,
  Johan Verlaan
  De Steenuil 7
  7132ES Lichtenvoorde
  telefoon: 06-20803871

Geef een reactie