Je bekijkt nu Netwerkdag voor Vlaamse en Nederlandse natuurimkers 2022.

Netwerkdag voor Vlaamse en Nederlandse natuurimkers 2022.

De Werkgroep Natuurlijk Imkeren organiseert ook dit jaar op enthousiaste wijze een NETWERKDAG te Roeselare in West Vlaanderen.
Het doel is ook nu weer imkers die geïnteresseerd zijn in een natuurlijke benadering van het bijenhoeden bijeen brengen. (Wat dat “natuurlijk”voor ons inhoudt kan je via deze link beter begrijpen )
Elke eerlijk geïnteresseerde is warm welkom. De vlag “natuurlijk imkeren” dekt nogal wat ladingen. Wij zijn een zeer open huis met vrijheid van mening.
Ook nu koppelen we een paar echt interessante presentaties aan netwerken: Mekaar beter leren kennen, samen oplossingen zoeken, inzichten uitwisselen, informeren over recente ontwikkelingen enz…
Dat gebeurt ook tijdens een middagmaal dat we organiseren via potluck (een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer eten meebrengt en dat deelt met alle andere aanwezige gasten).
Inschrijven is verplicht (via de link helemaal onderaan dit bericht)

Het programma ziet er als volgt uit:

Wat de presentaties betreft: we laten zes mensen met een eigen ervaring en beleving van natuurlijk imkeren aan het woord. Dit nodigt de deelnemers uit tot nadenken, tot het aanpassen van eigen aanpak. Het inspireert.

Vanaf 09u30: aankomst en registratie

10u00: Start en muzikale intro met Geert Steelant
10u15: Verwelkoming en inleiding (Lode Devos):
“Naast een welkom en wat updates: wat is voor mij natuurlijk imkeren (en wat is dat niet)? Hoe is het allemaal begonnen en waar sta ik nu?”
10u45: Genetica, warmtehuishouding en voeding (Geert Groessens):
“Ik behandel sinds een 6-tal jaar de bijenvolken niet meer die ik onder mijn hoede heb. Wat heb ik geprobeerd en hoe pak ik het vandaag aan?”
11u15: Samenwerking nuttig, nodig of overbodig voor natuurlijke imkers (Luc Pintens):
“Kunnen we een positief verhaal schrijven gebaseerd op samenwerking tussen uiteenlopende “bijenvriendinnen en -vrienden”?”
11u45: Voortschrijdend groeiend inzicht dat o.a. leidt tot een nieuw kastontwerp (Geert Steelant):
“Wat kwam er tot nu op mijn pad? Wat heeft het me geleerd? Tot welk nieuw kasttype heeft dit me allemaal gebracht?”

12u30: Potluck

13u30: Is er autisme in de imkerij?  (Anton Van Derbeken):
“Welke hindernissen komen op het pad van de imker? Welke inzichten heb ik doorheen de tijd verworven en hoe hebben die zich concreet vertaald in mijn handelen?”
14u00: Het macrobioom van de honingbij (Myriam Lefebvre):
“Hoe het behoud van microbiële diversiteit in bijen, in hun omgeving en in al wat ze eten cruciaal is voor de gezondheid en het overleven van bijenvolken.”

14u45: Korte Pauze

15u00: Panel met alle sprekers
De zes sprekers zetten zich vooraan. De deelnemers kunnen hun bedenkingen meegeven of hun vragen stellen aan een specifieke spreker of aan het panel.
Ook onderwerpen die niet besproken werden kunnen aan bod komen.

Om 16u15 ronden we af:
“Wil iemand nog iets kwijt?”
Verdere info, onder andere precieze locatie en inschrijven vind je hier

Dit bericht heeft één reactie

  1. Buyl Jan

    Ik zal aanwezig zijn op de trefdag.
    Jan Buyl IWG Durme

Geef een reactie