Red de biodiversiteit, samen & nu!

Nooit eerder gezien: 39 Belgische organisaties, deskundig en actief op gebied van biodiversiteit, vormen een beweging. De boodschap is eenvoudig: “We moeten nu in actie schieten. Het is hoog tijd voor de biodiversiteit! “
Op 22 mei, internationale dag van de biodiversiteit, starten we de campagne ‘Red de biodiversiteit, samen en nu!’. Hiermee willen we iedereen aansporen om eindelijk onze negatieve impact op biodiversiteit te stoppen. We weten maar al te goed dat het leven van de mens volledig afhangt van biodiversiteit. Waarom vergeten we dat zo vlug?
De Werkgroep Natuurlijk Imkeren besloot zonder aarzelen als partner deze campagne te ondersteunen. We kijken veel verder dan onze bijenneus lang is…
Alle info via www.samenvoorbiodiversiteit.be

Wat is biodiversiteit?

‘Biodiversiteit’ is de buitengewone diversiteit van het leven op aarde en van de verschillende vormen die dit leven aanneemt. Voor haar naam werden twee woorden samengevoegd: ‘biologie’ en ‘diversiteit’.
Biodiversiteit of biologische diversiteit is zowel:
• de diversiteit van de soorten die de aarde bevolken (dieren, planten, schimmels, algen, bacteriën, virussen …)
• de diversiteit tussen individuen van een soort of de genetische diversiteit (verschil in grootte, vorm, kleur…)
• de diversiteit van ecosystemen, de diversiteit van de verschillende op aarde bestaande milieus (vijver, woud, zee, woestijn, koraalrif…), van de soorten die er leven en hun interacties.

Met andere woorden: biodiversiteit is overal en we maken er zelf deel van uit. Het is wetenschappelijk bewezen dat we zonder biodiversiteit niet kunnen overleven. Ze verschaft ons immers voedsel, woonst, kleren, cosmetica, ontspanning… Zo levert één volwassen boom voldoende zuurstof voor een gezin van vier. (Fondation canadienne de l’arbre – FCA)
Onze leefwijze vormt een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit. Wij gaan er buitensporig mee om: vernietiging en verbrokkeling van ecosystemen, vervuiling, ongebreidelde jacht en visvangst, klimaatverandering, overwoekering door uitheemse soorten (die we zelf bewust of onbewust, invoeren) enz.
Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 1,9 miljoen levende soorten opgelijst, maar uit onderzoek blijkt dat er nog veel onbekende soorten zijn: tussen de 3 en 100 miljoen volgens wetenschappers, met een realistische schatting van ongeveer 10 miljoen.

 

#SamenVoorBiodiversiteit

Voor het eerst in België slaan een veertigtal organisaties, elk expert in biodiversiteit, de handen in elkaar en stichten de beweging #SamenVoorBiodiversiteit.
Geen institutionele of communautaire kloof. Onderzoekers, internationale ngo’s, milieuverenigingen, natuurparken, musea, planten- en dierentuinen, werkgroepen, diensten van de Waalse, Brusselse, Vlaamse en federale overheden delen één overtuiging: nu moeten we handelen, zonder uitstel.

De volledige lijst met deelnemende partners vind je hier.

 

Waarom #SamenVoorBiodiversiteit?

De voorbije 40 jaar gingen de populaties wilde dieren met 60% achteruit. De oorzaken? Vernietiging van hun habitats, verstedelijking, overexploitatie van hulpbronnen, industriële veeteelt en overconsumptie. En dit proces blijft versnellen. Als we niets veranderen, zal in 2050 slechts 10% van de natuur aan menselijke activiteit zijn ontsnapt (WWF Living Planet 2018). En dat is veel te weinig om dieren, planten en hun leefomgeving te beschermen!
Biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en menselijk welzijn gaan hand in hand. Biodiversiteit kan een oplossing bieden om klimaatveranderingen bij te sturen en daardoor onze gezondheid verbeteren. Denk maar aan bossen en oceanen: zij nemen grote hoeveelheden CO2 op. Laten we ook alle geneesmiddelen niet vergeten die nog in de natuur moeten worden ontdekt!
#SamenVoorBiodiversiteit wil een enthousiaste dynamiek opgang trekken die het roer omgooit, die zowel de politieke-, bedrijfs- en partikuliere besluitvorming en praktijk beïnvloedt waardoor er een echt herstel van biodiversiteit plaatsvindt. Door actie te ondernemen, kunnen we onze gewoonten veranderen en duurzame productie- en consumptiepatronen stimuleren. Om de trend te keren moeten we aan de slag gaan, samen en nu!
De beweging wil concrete verandering teweegbrengen en daarom een vaste waarde worden die beslissingen kan beïnvloeden.

 

COP15 in Kunming (China)

Zowel voor biodiversiteit als voor klimaat worden aparte COP’s (Conference of the Parties) georganiseerd. In 2021 heeft voor biodiversiteit in het Chinese Kunming de COP 15 plaats. Deze tweejaarlijkse “Conference of the Parties” brengt alle landen samen die in 1992 Het Verdrag van de Biodiversiteit ondertekend hebben in Rio. Dit evenement wordt even cruciaal geacht als de welbekende klimaat COP21 van Parijs in 2015. Deze COP15 kan doorslaggevend zijn, want hier moeten landen van over de hele wereld samen een agenda opstellen voor het wereldwijde behoud en herstel van biodiversiteit tot 2030. België moet daar een sterk standpunt innemen. Verschillende leden van #SamenVoorBiodiversiteit zullen op deze COP15 het Belgische standpunt moeten mee aansturen en verdedigen.

 

Red de biodiversiteit, samen en nu!

Als Belgische leider in expertise rond biodiversiteit verzamelt de beweging op www.samenvoorbiodiversiteit.be eenvoudige, individuele of gezamenlijke acties en tips die de beoogde verandering moeten teweegbrengen. De voorstellen zijn wetenschappelijk onderbouwde acties die er werkelijk toe doen en die geheel los staan van marketing, ‘greenwashing’ of een andere commerciële aanpak.
Biodiversiteit is veerkrachtig en past zich makkelijk aan. Laten we haar een duwtje in de rug geven door ons in te zetten voor één of meer acties, en door anderen te motiveren om hetzelfde te doen. Samen zijn we sterker! Dat is het doel van de campagne “Red de biodiversiteit, samen en nu“.
De campagne neemt een vliegende start op 22 mei: de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Vanaf dan zal biodiversiteit, de cruciale rol ervan en de bedreigingen voor dieren, planten en hun leefomgeving volop leven op sociale media. Overal in België – zowel in Vlaanderen, Brussel als in Wallonië – zullen er acties lopen.
‘Red de biodiversiteit, samen en nu!’ wil een dynamische campagne zijn die voortdurend zal groeien tot ze op de COP15 van 2021 haar hoogtepunt bereikt. Onderweg worden tal van belangrijke momenten georganiseerd want dit project moet slagen.

 

Uitleg van het symbolisch campagnebeeld


Bij de start van de campagne, op 22 mei 2020, de Internationale dag van de Biodiversiteit, maken we de balans op. Biodiversiteit is een subtiel evenwicht tussen al het leven op aarde. Een rijke biodiversiteit inspireert, voedt en geeft leven. De mens maakt er onlosmakelijk deel van uit. Maar op dit campagnebeeld keren we de biodiversiteit de rug toe. Mens en biodiversiteit zijn niet verbonden. Onze manier van leven verstoort de biodiversiteit en ze raakt duidelijk uit evenwicht. Indien we niet dringend actie ondernemen, zowel in België als wereldwijd, gaan we allemaal de dieperik in.
De natuur is sterk en past zich aan. Maar het is hoog tijd! Laat ons samen de balans terug herstellen. Neem deel aan de grote beweging #samenvoorbiodiversiteit
Hopelijk krijgen we dan over enkele maanden een ander (campagne)beeld te zien, waarin mensen elkaar de hand reiken en de biodiversiteit weer opveert, zodat de balans weer in evenwicht komt.

«Het gaat er niet om optimistisch of pessimistisch te zijn, maar om vastberaden te zijn.»
Hubert Reeves – RTBF – 2019

Dit bericht heeft één reactie

Geef een reactie