ZEG ME HOE JE IMKERT EN IK ZEG JE WIE JE BENT…

spiritualiteit
Foto: Heidi Hermann

Wat heb je gedacht toen je besloot om op “spiritualiteit” te klikken? Kwam je hier toevallig terecht of wil je echt weten wat er te vertellen is over dit onderwerp? Wellicht zullen velen denken: “Bijen en varroa, ja. Maar bijen en spiritualiteit…?”
Wij hebben niet de pretentie dé definitie van spiritualiteit te willen geven maar het gaat alvast in deze richting: “Spiritualiteit staat dan voor de geestelijke kant van het leven, tegenover de stoffelijke en zintuiglijke kant. Spiritualiteit is afgeleid van het Latijnse woord ‘spirit’ dat ‘geest’ betekent. Spiritualiteit houdt
bezield leven in, leven vanuit onvoorwaardelijke liefde. Centraal staat hierbij bewustzijn en met je geest (gedachten) bewust worden van je zingeving, motivatie en kwaliteiten en hetgeen betekenis aan je leven geeft. Met je geest kan je samenwerken met je ziel, je kern of ware zelf, dat zijn oorsprong heeft in een andere (niet aardse) dimensie. Iemand die spiritueel leeft, erkent dat er meer is tussen hemel en aarde. Spiritualiteit is een heel persoonlijke ervaring en er bestaan dan ook vele manieren om spiritueel te leven en om spiritualiteit te ontwikkelen. Dit soort bezigheden zijn voedend voor de geest (spirit) en Jezelf, net zoals dat eten en drinken voedend is voor het lichaam.”

Wij voelen ons graag veilig bij het zichtbare en het meetbare. Toch voelen velen dat er meer is. De wereld van het verbazende, het wondere, het niet zomaar waarneembare. De wereld die we zeker niet willen beperken tot “het ene of ware geloof”.  Daar moet je alvast niet “zweverig” voor zijn. Het is uitgesloten dat twee mensen op geheel dezelfde wijze de wondere wereld van de bijen ervaren. Al vele eeuwen geleden waren er mensen die een niet materiële realiteit linkten aan het bijenvolk. En dat gebeurt nog altijd wereldwijd. Dat willen we hier aan bod laten komen. In al zijn diversiteit en aangereikt door verschillende mensen op geheel eigen wijze. Lees dit alles als een uitnodiging. Laten we deze tekst nemen om erin te komen:

Geven en Nemen…

Want voor de bij is een bloem een fontein van leven
En voor de bloem is de bij een boodschapper van liefde
En voor beiden, bij en bloem,
is het geven en het ontvangen een behoefte en een verrukking.

Khalil Gibran

Give and Take…

For to the bee a flower is a fountain of life
And to the flower a bee is a messenger of love
And to both, bee and flower,
the giving and the receiving is a need and an ecstasy.

Khalil Gibran

We bedanken de auteur maar zeker ook het Permacultuur Magazine omdat we deze door hen gepubliceerde tekst mogen overnemen:

Onze tijd smeekt om nieuwe verhalen. Verhalen waarmee we minder vastlopen. Verhalen die ademruimte en stem geven aan alle aspecten van ons menszijn. Zoals ze ademruimte en stem geven aan alles en iedereen waarmee we de ecologie van het bestaan delen. Misschien krijgt zo’n verhaal wel vorm: een ‘nieuw’ animisme vindt goede voedingsbodem in de kieren en spleten van het beton van onze moderniteit. Het ziet een wereld vol personen, menselijke zowel als andere, en ervaart de werkelijkheid als door en door relationeel.

Rudy D’Hondt (België).
[Originele Nederlandstalige versie]


Vaak vertel ik de bijen dat we weten dat we ze nodig hebben. Misschien doe ik dat om ze aan te moedigen om verder te doen, zelfs al weet ik dat ze helemaal niet moeten worden aangemoedigd. Een verheven wezen kent zijn missie. En het daagt ons uit het te begrijpen, spiritueel zowel als fysiek. Dat is een grote opdracht.

Heidi Hermann, Natural Beekeeping Trust (UK)
[Originele Engelse versie] – [Volledige Nederlandse vertaling]


Meer en meer realiseren we ons dat een bijenvolk deel uitmaakt van een groter geheel, een continuüm dat alles omsluit. Daarbij beseffen we dat wij evenzeer deel uitmaken van dat Alles, dat we ondeelbaar deel uitmaken van de natuur en de kosmos.

Gareth John (UK)
[Originele Engelse versie] – [Volledige Nederlandse vertaling]


Op het moment dat die eerste bijen uit het vlieggat kwamen, de eerste verkenningsvluchten maakten en kort nadien begonnen rond te vliegen in de tuin, gebeurde er iets wat voor mij onverklaarbaar was maar wat de tuin op één of andere manier op een hoger niveau bracht.

Jef Wynants (België).
[Volledige originele tekst Nederlands]


Ecospiritualiteit maakt deel uit van een wereldwijde ecologische benadering waarbij ecologie en spiritualiteit ineenvloeien.
Ecologie: een manier om de aarde te bewonen, een wetenschap die de relaties van levende wezens met elkaar en met hun omgeving bestudeert. In bredere zin: het geheel van alle acties die gericht zijn op het veiligstellen van de planeet. Spiritualiteit: hier zeer open benaderd. Niet beperkt tot de theologische, metafysische, mystieke benadering die zo specifiek is bij religies. Deze kijk op spiritualiteit omvat elke benadering van de gedachte en van de ziel met het idee van verheffing in relatie tot materie. Ze bevraagt niet alleen de oorsprong en het einde van de kosmische orde waarin we begrepen zijn maar tevens de plaats van de mens op de aarde. Ecospiritualiteit houdt rekening met de psychologische, culturele, ethische en spirituele effecten van de huidige crisis om te komen tot een antwoord op de huidige ecologische uitdagingen.

Jean-Marie Szafarczyk (Frankrijk).
[Originele Franse versie] – [binnenkort Nederlandse vertaling]