WERKGROEP NATUURLIJK IMKEREN

De werkgroep Natuurlijk Imkeren ijvert voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij (Apis mellifera) en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met andere actoren die deze doelstelling delen.

Onze centrale aandachtspunten zijn:
• Het verspreiden van informatie over natuurlijke imkermethodes waarin de bij centraal staat;
• Het ontwikkelen van inzichten over de honingbij die vertrekken vanuit haar eigen natuurlijk gedrag en deze bekend maken als een waardevol en nuttig alternatief. Veel courante bedrijfsmethodes en de veranderingen in de leefomgeving vormen voor de honingbij stressfactoren. Het is aangewezen dat we die stressfactoren zoveel mogelijk vermijden willen we de bij als belangrijk natuurlijk element beschermen;
• Het ondersteunen van (beginnende) imkers die concrete vragen hebben over natuurlijk bijenhouden.

HET TEAM

Anton Van Derbeken

Anton Van Derbeken

Biografie
&
Contact

Anton Van Derbeken

Opleiding: leraar biologie, meester-imker, natuurgids en landbouwnatuurgids. Interesses: natuur en ecologie, geschiedenis, relatie mens en natuur. Passie voor planten en insecten. Lesgever aan imkers-cursisten in Roeselare.

email
Geert Steelant

Geert Steelant

Biografie
&
Contact

Geert Steelant

Ik heb meer dan 40 jaar in de natuur gewerkt in zeer uiteenlopende activiteiten. Na een herseninfarct in 2014 begon het te kriebelen om terug met bijen te beginnen. Mijn eerste actie was het bouwen van een bijentoren. Daarna begon ik met het integreren van roofmijten in de bijenkast om varroa op een natuurlijke manier te bestrijden.

email

Lode Devos

Biografie
&
Contact

Lode Devos

Lode Devos (1952) is geen adept van een “bekende richting, geloof of filosofie”, maar heeft wel van alles meegenomen over natuurlijk leven, ecologie, gezond en vooral gelukkig zijn. Hij stortte zich pas op “latere leeftijd” op het mysterieuze bestaan van het "Bijenvolk". Niet meteen de meest ervaren imker maar wel een bijen-filosoof.

email
Erik Gooris

Erik Goris

Biografie
&
Contact

Erik Goris

Eind de jaren zeventig ben ik beginnen imkeren. Toen ik vanaf 2009 zo goed als al mijn volkeren verloor, ben ik in enkele weken van klassieke imker naar een totale andere aanpak gegroeid. Intussen ben ik ook gaan lesgeven aan jonge imkers waarbij ik veertig jaar ervaring wil delen.

email

Joris De Kerpel

Biografie
&
Contact

Joris De Kerpel

Bij Joris staat waardering voor de integriteit van het bijenvolk boven alles. Na de deelname aan de biodynamische imkercursus in 2012, bewandelt Joris een eigen pad gevonden doorheen het bijenlandschap. Daarbij blijft respect voor het bijenvolk centraal. Daarnaast is hij ook een gepassioneerd opkweker, planter en bewonderaar van inheems plantgoed.

email
Luc Pintens

Luc Pintens

Biografie
&
Contact

Luc Pintens

Luc Pintens heeft meer dan 10 jaar ervaring in Natuurlijk Imkeren. Hij was de trekker van de Werkgroep Apicentrische Bijenteelt, publiceerde meerdere artikels in de maandbladen en ook een Apicentrische Bijenteelt Cursus-boek. Naast het imkeren met zwarte bijen op kleine cellen is hij ook een gepassioneerde yogi.

email
Tom Bruwier

Tom Bruwier

Biografie
&
Contact

Tom Bruwier

Tom imkert sinds zeven jaar. Hij volgde een cursus boom-imkeren en is een aspirant bijenjager. Tom vertaalde werken van Abbé Warré, David Heaf en Tom Seeley. Hij publiceert ook in het maandblad van de Vlaamse imkersbond en is stichtend lid van de werkgroep Natuurlijk Imkeren (WNI).

email
Geert Groesens

Geert Groesens

Biografie
&
Contact

Geert Groesens

Werkzaam als landbouwingenieur en imker sinds 1990. Door de jaren heen verwierf ik onder andere een zeer diepgaande kennis over de temperatuurhuishouding in de bijenkast. Centrale lesgevers bij de vzw Landwijzer. Lid van de Vlaamse Biodynamische-imkersgroep (BD imkers).

email
Joep Fourneau

Joep Fourneau

Biografie
&
Contact

Joep Fourneau

In 2009 startte ik met mijn eerste volkje. Al snel had ik een wrang gevoel bij het sterk manipuleren van de volken door mijn interesse voor de inheemse zwarte bij richtte ik mee de vzw Limburgse Zwarte Bij op. Na het volgen van een cursus BD imkeren schakelde ik over op een meer natuurlijke manier van bijen houden.

email

Marijke Van Ranst

Biografie
&
Contact

Marijke Van Ranst

Imker zonder bijen en beperkte ervaring. Maar, des te meer interesse. Cursus "natuurlijk imkeren" gevolgd via Landwijzer vzw en actief in de biosector.

email