Bijen voeden ons, laat ons de bijen voeden. Voor onze voeding zijn we afhankelijk van bestuiving en dus voor een groot deel van diverse soorten bijen. Tijdens die bestuiving vinden ook de bijen hun voornaamste voedsel terug: nectar en pollen. Helaas is er algemeen een tekort aan voedsel, zeker in cruciale periodes. In landbouwgebied komen weinig gewassen tot bloei en ook in veel privétuinen is er weinig geschikt voedsel door een voorkeur voor strakke onkruidvrije tuinen met planten die weinig nectar of pollen te bieden hebben.

Hoe zorg je voor een geschikt bijenrestaurant?

  • Er zijn verschillende lijsten met drachtplanten. Zie vb. Imkerpedia of Google document drachtplanten
  • Kies bij voorkeur voor planten met een hoge nectar en/of pollenscore, maar ook lagere scores zijn goed. Let op: vind je geen score terug van een plant… dan kan het zijn dat die noch nectar noch stuifmeel te bieden heeft aan de bijen. Maar naast nectar en pollen zoeken de bijen ook harsen op en bladnectar.
  • Zorg voor een bloeiboog: idealiter is er van februari tot eind september altijd voedende bloei. Niet vergeten dat vooral augustus een periode is waar in onze contreien vaak een bloei-tekort is.
  • Laat kruiden en onkruid tot bloei komen. De meeste planten die spontaan aanwaaien in onze tuin zijn vaak een bonus voor de bijen.
  • Ga voor diverse soorten gewassen: in het vroege voorjaar zijn het vooral de bloembollen die een eerste voedselaanbod voorzien. Het grootste volume bloesem komt echter van hagen en bomen die tot bloei kunnen komen.

Opgelet: Te veel snoeien of snoeien op het verkeerde moment kan er voor zorgen dat er nooit bloesem is.

  • Tuinplanten, bloembollen en zaden kunnen behandeld zijn met insecticiden en fungiciden waardoor ze ook een schadelijk effect kunnen hebben op het bijenbestand. Kies dus waar mogelijk voor biologisch plantgoed.
    Ook al vergt dat een extra inspanning. Het bio aanbod is vaak ruimer dan gedacht.
  • Honingbijen vliegen op vele soorten bloemen en heel graag in grote volumes. Maar bloemen waar de nectar dieper verstopt ligt zijn vooral voor hommels toegankelijk. Solitaire bijen daarentegen zijn vaak gebonden aan zeer specifieke plantensoorten. Als er voldoende divers aanbod is en een permanente bloeiboog dan is er voor elk wat wils.
  • Niet alleen het aanplanten maar ook het beheer is belangrijk: tover vb. een deel van je gazon om in een bloemrijk grasland (fase 4 grasland) door een aangepast maaibeheer en door bemesting achterwege te laten. Meer informatie hierover vind je op Ecopedia