In de kijker

bee curious...

ONS DOEL

De werkgroep Natuurlijk Imkeren ijvert voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij (Apis mellifera) en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met andere actoren die deze doelstelling delen.

Onze centrale aandachtspunten zijn:

  • Het verspreiden van informatie over natuurlijke imkermethodes waarin de bij centraal staat
  • Het ontwikkelen van inzichten over de honingbij die vertrekken vanuit haar eigen natuurlijk gedrag en deze bekend maken als een waardevol en nuttig alternatief. Veel courante bedrijfsmethodes en de veranderingen in de leefomgeving vormen voor de honingbij stressfactoren. Het is aangewezen dat we die stressfactoren zoveel mogelijk vermijden willen we de bij als belangrijk natuurlijk element beschermen
  • Het ondersteunen van (beginnende) imkers die concrete vragen hebben over natuurlijk bijenhouden.
Datum/Tijd Event
12/12/18 - 11/09/19
Opleiding Natuurlijk Imkeren - Gooik
Paddenbroek, Gooik
19/12/18 - 18/09/19
Opleiding Natuurlijk Imkeren - Gent
De Zonnekouter, Machelen
23/02/19 - 24/02/19
Week-end du Cari sur l'apiculture naturelle avec e.a. Torben Schiffer
Auditoire Croix du Sud 18, Louvain-la-Neuve
08/03/19 - 10/03/19
Formation "abeilles noire" à Virelles
Aquascope de Virelles, Virelles
15/03/19 - 17/03/19
Weekend bijvriendelijk imkeren te Herbet.
19/03/19
Wat doet de Biodynamische imker en waarom is het belangrijk om bij boeren te imkeren?
Landgoed Baest: De Beersche Hoeve, Oostelbeers
23/03/19
Intensieve ééndaagse: biodynamisch imkeren voor imkers
Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen
30/03/19
Westvlaamse Plantendag
Vrije School Haverlo, Assebroek
31/03/19
Biologisch Imkeren door Geert Groessens
Bijenboerderij, Olen
06/04/19 - 21/09/19
Biodynamisch Imkeren: Cursus over 6 zaterdagen
De BIJenfarm Op Hodenpijl., Schipluiden