In de kijker

bee curious...

ONS DOEL

De werkgroep Natuurlijk Imkeren ijvert voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij (Apis mellifera) en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met andere actoren die deze doelstelling delen.

Onze centrale aandachtspunten zijn:

  • Het verspreiden van informatie over natuurlijke imkermethodes waarin de bij centraal staat
  • Het ontwikkelen van inzichten over de honingbij die vertrekken vanuit haar eigen natuurlijk gedrag en deze bekend maken als een waardevol en nuttig alternatief. Veel courante bedrijfsmethodes en de veranderingen in de leefomgeving vormen voor de honingbij stressfactoren. Het is aangewezen dat we die stressfactoren zoveel mogelijk vermijden willen we de bij als belangrijk natuurlijk element beschermen
  • Het ondersteunen van (beginnende) imkers die concrete vragen hebben over natuurlijk bijenhouden.
Datum/Tijd Event
15/02/20 - 12/12/20
Opleiding Bio-Dynamisch imkeren
Centrum Molenmoes, Wezemaal
27/03/20 - 04/09/20
GAAT DOOR ONLINE!!!!! : Biologisch-dynamisch imkeren - 6 Vrijdagen cursus met Albert Muller en Arnoud Sap
Breidablick, 1462VN Middenbeemster
18/04/20 - 19/09/20
B-D imkercursus in de Bijenfarm met Jos Willemse
Levende Buitenplaats van Op Hodenpijl, 2636 AX Schipluiden
25/04/20 - 29/08/20
Bio-Dynamisch imkeren : Opleiding over 6 zaterdagen met Jos Willemse
Landgoed Kraaybeekerhof, Driebergen
25/07/20 - 19/09/20
Bio-Dynamisch imkeren : Opleiding over 6 zaterdagen met Jos Willemse. Nieuwe post-corona data
De Beersche Hoeve, Oostelbeers
25/08/20 - 27/08/20
Learning from the bees conference: wordt verplaatst naar later
Dartingtom Hall, South Devon
24/10/20 - 25/10/20
Stage d'initiation à l'apiculture écologique par David Mérino (en France)
07/11/20 - 08/11/20
Stage d'initiation à l'apiculture écologique par David Mérino (en France)
20/03/21
Festival voor boeren en bijen - Velt & Voedsel Anders- Mechelen
Diocesaan Pastoraal centrum – Mechelen, Mechelen