In de kijker

bee curious...

ONS DOEL

De werkgroep Natuurlijk Imkeren ijvert voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij (Apis mellifera) en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met andere actoren die deze doelstelling delen.

Onze centrale aandachtspunten zijn:

  • Het verspreiden van informatie over natuurlijke imkermethodes waarin de bij centraal staat
  • Het ontwikkelen van inzichten over de honingbij die vertrekken vanuit haar eigen natuurlijk gedrag en deze bekend maken als een waardevol en nuttig alternatief. Veel courante bedrijfsmethodes en de veranderingen in de leefomgeving vormen voor de honingbij stressfactoren. Het is aangewezen dat we die stressfactoren zoveel mogelijk vermijden willen we de bij als belangrijk natuurlijk element beschermen
  • Het ondersteunen van (beginnende) imkers die concrete vragen hebben over natuurlijk bijenhouden.
Datum/Tijd Event
16/10/19 - 25/03/20
De zomerse bijenweide : OPLEIDING
Zaal D&D, Nieuwkerken Waas
03/12/19 - 24/03/20
Leer hoe je oude fruitsoorten kunt behouden: ENTEN in twee lessen te Lokeren
Cultureel Centrum, Lokeren
20/01/20 - 23/06/20
Infoavonden Leertraject Bio- & BD Landbouw - Antwerpen & Gent
15/02/20 - 12/12/20
Opleiding Bio-Dynamisch imkeren
Centrum Molenmoes, Wezemaal
13/03/20
Imkeren met roofmijten door Geert Steelant te Wortegem-Petegem
Strohoeve Wortegem-Petegem, Wortegem-Petegem Oost Vlaanderen
14/03/20
Bio Dynamische Imkerdag te Zeist - NL
Stichtse Vrijeschool, Zeist
14/03/20
Festival voor boeren en bijen - Velt & Voedsel Anders- Mechelen
Diocesaan Pastoraal centrum – Mechelen, Mechelen
16/03/20
Info-avond Leertraject Bio- & BD Landbouw in Antwerpen
Het Scoutshuis, Antwerpen
18/03/20
Dave Goulson, Guy Smagghe en Wouter Deprez over bijen - GENT
Campus Coupure – Block E, Auditorium E1, Oehoe – GENT, Gent
20/03/20 - 29/05/20
Inspiratiecursus Agro-Ecologie - voorjaar 2020 door Landwijzer