.

In de kijker

bee curious...

ONS DOEL

De werkgroep Natuurlijk Imkeren ijvert voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij (Apis mellifera) en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met andere actoren die deze doelstelling delen.

Onze centrale aandachtspunten zijn:

  • Het verspreiden van informatie over natuurlijke imkermethodes waarin de bij centraal staat
  • Het ontwikkelen van inzichten over de honingbij die vertrekken vanuit haar eigen natuurlijk gedrag en deze bekend maken als een waardevol en nuttig alternatief. Veel courante bedrijfsmethodes en de veranderingen in de leefomgeving vormen voor de honingbij stressfactoren. Het is aangewezen dat we die stressfactoren zoveel mogelijk vermijden willen we de bij als belangrijk natuurlijk element beschermen
  • Het ondersteunen van (beginnende) imkers die concrete vragen hebben over natuurlijk bijenhouden.
Datum/Tijd Event
15/02/20 - 12/12/20
Opleiding Bio-Dynamisch imkeren
Centrum Molenmoes, Wezemaal
16/10/20 - 11/12/20
Inspiratiecursus Agro-ecologie - Landwijzer - Vijfdaags - Groep1
30/10/20 - 18/12/20
Inspiratiecursus Agro-ecologie - Landwijzer - Vijfdaags - Groep2
01/01/21 - 31/12/21
Jaarcursus Natuurlijk Imkeren door Landwijzer in 2021
27/02/21
BD Imkerdag Nederland: Waar bijen wonen.
Stichtse Vrije School, Zeist
20/03/21
Festival voor boeren en bijen - Velt & Voedsel Anders- Mechelen
Diocesaan Pastoraal centrum – Mechelen, Mechelen