.

In de kijker

bee curious...

ONS DOEL

De werkgroep Natuurlijk Imkeren ijvert voor een manier van bijenhouden met respect voor de honingbij (Apis mellifera) en het gehele ecosysteem waarin wij samen met haar leven. We willen een duurzame manier van bijenhouden ondersteunen en daar rond samenwerken met andere actoren die deze doelstelling delen.

Onze centrale aandachtspunten zijn:

  • Het verspreiden van informatie over natuurlijke imkermethodes waarin de bij centraal staat
  • Het ontwikkelen van inzichten over de honingbij die vertrekken vanuit haar eigen¬†natuurlijk gedrag en deze bekend maken als een waardevol en nuttig alternatief.¬†Veel¬†courante bedrijfsmethodes en de veranderingen in de leefomgeving vormen voor de¬†honingbij stressfactoren. Het is aangewezen dat we die stressfactoren zoveel mogelijk¬†vermijden willen we de bij als belangrijk natuurlijk element beschermen
  • Het ondersteunen van (beginnende) imkers die concrete vragen hebben over natuurlijk bijenhouden.