Boek: Transitie in de bijenteelt – Anton Van Derbeken


Dit boek gaat dieper in op de echte oorzaken van bijensterfte en de gevolgen van het menselijk ingrijpen op bijenvolken.Transitie betekent dat de mens zijn gedrag gaat bijsturen naargelang de inzichten evolueren. Het uitgangspunt is de evolutie naar een duurzame manier van werken met bijen. Zo bekijken we de voor- en nadelen van selectie en KI, de keuze van een bijenras en technische ingrepen als het snijden van darrenraat en het gebruik van waswafels. Het is een uitnodiging om na te denken over de keuzes die we maken (als imker) in het maatschappijbeeld dat we volgen. We kaderen dit lokaal maar ook op wereldvlak binnen de huidige uitstervingsgolf en de overschrijding van planetaire grenzen. De voor-en nadelen van menselijke ingrepen worden uitgelegd en in vraag gesteld op basis van wetenschappelijke studies, de kritische blik van mensen met ervaring en ethische vragen. Het boek omvat 90 pagina’s A4 in vierkleurendruk en kost € 20 voor wie het wenst af te halen in Hooglede-Gits (wel eerst mailen met Anton om af te spreken). Het wordt opgestuurd na storting van € 25 ( voor Nederland € 28,5) op rekeningnummer van de auteur BE04 9731 6531 6831 met vermelding van uw naam en adres.

Anton Van Derbeken

Wie dit wenst kan hierover communiceren via mail anton.van.derbeken@telenet.be