Je bekijkt nu Cursus Bio-Dynamisch imkeren in Noord Nederland te Wittelte.

Cursus Bio-Dynamisch imkeren in Noord Nederland te Wittelte.

Introductie- en omschakel cursus Bijenteelt 2022 op Bio-Dynamische Grondslag in Noord Nederland te Wittelte.

Ons doel In deze cursus op biologisch dynamische grondslag staat het wezen van het bijenvolk centraal. Een
bijenvolk en haar omgeving, wordt ook de imme genoemd. Een bijenvolk wordt door ons beschouwd als één
dier, gevormd door de afzonderlijke bijen. Uitgaande van de imme leer jij te kijken naar en te leren zien:
– Wat gebeurt er in en rondom een bijenvolk?
– In de verschijningsvormen van ‘wat bijen doen’,
– Wat de behoefte is van de imme?
Met de verworven inzichten leer je praktisch werken met en in de bijenvolken.
Voor wie? Deze cursus is bedoeld voor beginnende imkers die kort geleden zijn begonnen of willen beginnen.
Maar imkers die geïnteresseerd zijn in ‘bijen waardig imkeren’ of daarop over willen gaan zijn eveneens van
harte welkom. De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel.
Cursusdata en tijden
Theorie: 4 woensdagavonden waarin de theoretische achtergrond wordt besproken en uitgewerkt.
Van 18.00 tot 22.00 uur.
Cursus avond I: 16 maart,
Cursus avond II: 30 maart,
Cursus avond III: 06 april,
Cursus avond IV: 20 april (gedeeltelijk praktijk).
Praktijk: 4 woensdagavonden waar we op de stand van de cursusplaats praktisch met bijen gaan
werken. Van 18.00 tot 22.00 uur.
Cursus avond V: 18 mei,
Cursus avond VI: 15 juni,
Cursus avond VII: 06 juli,
Cursus avond VIII: 31 aug. Na praktisch werk volgt nog theoretische achtergrond.
Docent Albert Muller verzorgt inhoudelijk deze cursus. Albert is internationaal docent BD-imkeren en al
decennia verbonden aan de landelijke BD-imkerwerkgroep en aan Imkerei Fischermühle, de Duitse
zustervereniging. Hij heeft een brede en verdiepende kennis en ervaring van bijenteelt en kent de in en outs van
zowel regulier als biodynamisch.
Cursusplaats: Wittelterweg 17, 7986 PL Wittelte (Bert Cornelissen en Manon Pijnappel hebben een
zorginitiatief, waarin 24/7 zorg wordt verleend).
Cursuskosten: De cursuskosten bedragen € 295,–(inclusief vegetarische soep, koffie/thee). Jouw opgave
is definitief met overmaking van bovenstaand bedrag op IBAN: NL26 TRIO 0781 5352 63 t.n.v. GJ Bosma
te Groningen o.v.v. cursus BD-imkeren 2022
Opgave: bij voorkeur via de mail: bd.imkers.noordnederland@gmail.com, eventueel telefonisch bij
coördinator Gabe Bosma, tel 06 40 70 87 84. Heb je (nog) vragen dan kan dat ook bij Gabe of via de mail.

Alle info ivm BD imkeren in Nederland via deze link

Geef een reactie