Je bekijkt nu Inspiratiecursus Agro-ecologie – Landwijzer – Vijfdaags – Groep2

Inspiratiecursus Agro-ecologie – Landwijzer – Vijfdaags – Groep2

5 dagen (1 dag per week) staat de agro-ecologische systeembenadering van de biologische landbouw centraal. Ter plaatse op bedrijven en praktijkcentra, en onder begeleiding van ervaren docenten van de Landwijzer-opleiding, kom je in contact met de praktijk van de biologische landbouw.
Onze systeem-ecologische aanpak vertrekt van een visie op het bedrijfssysteem als één geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.
De cursus geeft een duidelijk en gevarieerd beeld van de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch denken en ondernemen. Aan de hand van vijf bedrijfsbezoeken op ervaren bio-bedrijven doorheen Vlaanderen, koppelen we theorie meteen aan de praktijk. Op elk bedrijf is er een leslokaal beschikbaar.

Doelpubliek

De inspiratiecursus richt zich naar mensen die werkzaam zijn in de sector (onderzoek, beleidswerk, verkoop, …), of er een grote interesse in hebben, en zich willen verdiepen in de biolandbouw.
Deze inspiratiecursus is niet aangewezen voor wie actief wil worden als bioboer(in), aangezien deze cursus echt te summier is voor nieuwe boeren

Meer info via deze link

Geef een reactie